INGREDIENT

ingen-1

GREY VERSE

เปปไทด์เลียนแบบ
ฮอร์โมน MSH

ingen-2

GINSENG

สารสกัดจากโสม

ingen-3

EQUISETUM ARVENSE

สารสกัดจากหญ้าหางม้า

ingen-4

TEIFOLIUM PRATENSE

สารสกัดจากโคลเวอร์แดง

ingen-5

ARNIMO

สารสกัดจาก
ดอกอาร์นิก้า

ingen-6

ECLIPTA PROSTRARA

สารสกัดจากกะเม็ง

มาตรฐานการผลิต

iso-1
iso-2
iso-3
iso-4

คุณภาพโรงงาน

รางวัลการันตีคุณภาพ

Screen Shot 2565-03-01 at 13.40.56
17.12

รีวิวจากผู้ใช้จริง

วิดีโอจากผู้ใช้งานจริง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า